התנדבות שבועית קבועה

אודות ההתנדבות

● יתואם יום קבוע לפעילות שבועית. נציג מטעם חיבורים יהיה בקשר שוטף עם איש צוות שמרכז את התוכנית מטעם המוסד ויעדכן אותו על מיקום ואופי הפעילות השבועית.
● משך הפעילות: התנדבות חקלאית של כ-5 שעות בשטח כולל הפסקה של חצי שעה.
● הקבוצה תכלול תלמידים מכיתה ט' ומעלה ותמנה לפחות 15 תלמידים.
● חיבורים תתאם את העבודה החקלאית, נסיעות, מדריך חקלאי, ולו"ז ההתנדבות.
● המוסד ישתתף ב-500 ש"ח לכל יום פעילות ללא עלויות נוספות. (ניתן לשלם דרך מערכת ה"גפן" של משרד החינוך, חיבורים מוכרת כספק רשמי)
● המוסד מתחייב להקצות איש צוות מטעמו שילווה את הפרויקט מבחינה טכנית וחינוכית.