לך ירושלים

ערב אליו באים אוהביה של העיר ירושלים מהעיר ומהסביבה, עולים ובני הארץ, דתיים וחילוניים שמתקבצים יחדיו בערב מיוחד לכבודה של ירושלים.
ערב זה מבטא את מרכזיותה וחשיבותה של ירושלים בעיני העם ואת כוחה המאחד.

אולי יעניין אותך גם