נוער חיבורים עפולה

מחנה קיץ לגסי נוער עפולה

הסתיימה ההרשמה למחנה תשפ"ד