אהבת חינם

פעילות לתקופת בין המיצרים שמטרתה:
1. מהו י"ז בתמוז.
2. הבנת חשיבות אהבת חינם לעומת שנאת חינם שבגללו חרב המקדש.
3. הילדים יחוו את משמעות העוצמה שיש לקבוצה מלוכדת.
4. אהבת חינם- כל אחד יכול, קישור לעולמם של הילדים.  

   

אולי יעניין אותך גם