גרעין בנות שירות

תחת האגודה להתנדבות קיים גרעין בנות שירות בבית שאן.
הגרעין עובד תחת המדרשה בחלק החינוכי ובשיתוף פעולה רציף, בעיקר על פעילויות בקהילת בית שאן, הקמת פעילויות בשכונות, מופעים, וימי שיא מיוחדים.

גרעין בנות השירות של בית שאן
גרעין של בית שאן
ניסוח !!!

אולי יעניין אותך גם