המנהיג שבי

תוכנית שנתית לכיתות ט'- כל שבוע שעה קבועה במערכת.
מטרת המערך- להנגיש את המנהיגות וההנהגה לחיי התלמידים
ולראות כיצד היא מתבטאת בפועל בחיי היום יום שלהם.
המערך בנוי משני חלקים:
1. שיעורי הקדמה – רקע ובסיס לדיון על מנהיגות, כגון:
מיהו מנהיג? למה הוא נדרש? מה הוא צריך להיות?
2. שיעורי עיקר –  תכונות המנהיג וכיצד ניתן לרכוש אותן, לאור דמויות של מנהיגים יהודים.

אולי יעניין אותך גם