זכר ליציאת מצרים

 בפתיחה יום העיון יראו התלמידים סרטון שממחיש את יציאת מצרים. לאחר הסרטון המרגש נגיד:
"וואו באמת מדהים הסיפור הזה של יציאת מצרים!". כולנו זוכרים ומכירים מהגן,
אבל האם חשבנו פעם על המקום שיציאת מצרים תופסת בחיינו?
נראה כי זכירת יציאת מצרים היא מצווה תדירה ובסיסית ביהדות, וננסה להבין מה הסיבות לכך.
נראה כי יש ציווי לא רק לזכור את יציאת מצרים אלא ממש להרגיש כאילו אנחנו היינו שם. ננסה להבין איך אפשר לקיים את הציווי הזה.

נסכם:
פתחנו בפסוק "בכל דור ודור…". איך אפשר להרגיש באמת כאילו אני יצאתי ממצרים? נחשפנו לקשיים, למיצרים שיש לנו היום, מיצרים כלליים ופרטיים. הבנו שכאשר נתחבר למיצרים שיש לנו היום, נוכל לנסות ולהרגיש ולחוות באמת את שעבוד מצרים, להזדהות ולהבין את גודל ההצלה ובעזרת ה' ניקח את הכוח של הימים האלה ונצליח לצאת מהמיצרים! 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם