גלריות

אומרים שתמונה שווה יותר מאלף מילים…

תמונות מהפעילויות שלנו בעיר בית שאן, בבתי ספר, מתנ"סים, קהילות ויישובים.
שימו לב לחיוכים ולהנאה של המשתתפים וגם אתם מוזמנים לראות וליהנות

פעילויות בבתי ספר

בית ספר אורט אמירים

בית ספר נועם נריה

בית ספר תחכמוני

בית ספר גפנים

בית ספר שקד

בית ספר תומר

בית ספר מאיר

בית ספר גלבוע

פעילויות ביישובים ובקהילה

יישובי ביכורה

קיבוץ חמדיה

כפר נוער הודיות