מידות

מערך מידות- עניינו של המערך הוא לחבר את המידות לחיי היומיום שלנו.
כל שיעור מתמקד במידה אחת, מדברים על חשיבותה ועל מקומה בחיינו.
המערך פועל בשני רבדים: תכונות אישיות  (ביני לבין עצמי). תכונות חברתיות (ביני לבין החברה).
מטרת המערך הנה להביא כל ילד למצב שבו הוא יבחן את אישיותו וילמד להכיר בתכונותיו החיוביות והשליליות ולכן תמיד נחבר את השיעורים לעולמו של הילד וננסה להמחיש כמה שיותר בכדי שהילד יבין שהנושאים שאנו מדברים עליהם
נמצאים גם בחייו. 

אולי יעניין אותך גם

עולים לירושלים

עולים לירושלים- משחק וירטואלי בשיתוף עם חומרים מ"זהות"- איגוד המרכזים