מנהיגות

מטרת מערך "מנהיגות" הינה פיתוח כישורי מנהיגות אצל התלמידים- בחייהם הפרטיים ובחייהם החברתיים. תוך בירור מושג המנהיגות והמידות הדרושות להנהגה והובלה.
נעורר את התלמידים לחשיבה ביקורתית והסתכלות רחבה יותר על הסביבה ומתוך כך נקנה להם כלים ליכולת השפעה יוזמה ומנהיגות.
כל זאת יעשה מתוך הכירות עם דמויות והיגדים השאובים מהמורשת היהודית.


אולי יעניין אותך גם

אתרים בירושלים

פעילות להכרת ירושלים, חשיבותה וייחודה כעיר בירה, מתוך האתרים העיקריים