משחק מסלול – שבועות

משחק מסלול לכיתות ביה"ס היסודי שמטרותיו:
1.קישור בין חג פסח לחג השבועות הבנה שיש רצף של מסע שעובר עם ישראל, תחילתו ביציאת מצרים ושיאו במעמד הר סיני.
2. התלמידים יחקרו את הצדדים השונים של חג שבועות (שמות החג, מנהגים, היסטוריה).
במהלך משחק המסלול מקבלים התלמידים משימות שונות הקשורות לשלושה נושאים- מתן תורה, חג הביכורים וחג הקציר.

אולי יעניין אותך גם