סדר בתשרי

יום עיון להכרת לוח חודש תשרי והבנה מה שייך לכל חג.
המטרה העיקרית היא ליצור סדר וחיבור מהותי בין אוסף חגי תשרי.
מטרות:
1. התלמידים ימנו את חגי תשרי לפי סדרם.
2. התלמידים יציינו מאפיין מרכזי אחד של כל חג מחגי תשרי ויקשרו אותו לחייהם.

אולי יעניין אותך גם