נעים להכיר!

המפעל החברתי

של חיבורים בחקלאות

המפעל החברתי של חיבורים בחקלאות מבית "חיבורים בית שאן והעמק" הוקם לאור מצוקת החקלאים בישראל בהווה ומתוך הסתכלות עתידית על הדור הצעיר שלא יודע מהי עבודה עברית ולא מודע לחשיבות הבסיסית, ההיסטורית והלאומית של החקלאות בישראל.
חיבורים בחקלאות נותן את המענה לכך באמצעות תוכניות שונות המתאימות לכל זמן, מקום ואוכלוסייה. 
לנגד עינינו אנו רואים את החקלאות בשנת 2023 כחקלאות מחברת בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, בין עבר ועתיד, בין אדם לשורשיו. 

מטרות המיזם

חזון ומטרות

קהל היעד

משתתפים

שיטות העבודה

איך אנחנו עובדים?

1

התאמה בין צרכי החקלאי למאפייני קבוצת המתנדבים.

2

מעטפת חינוכית
מותאמת לקבוצה.

3

מעטפת לוגיסטית מלאה: הסעות, כלכלה ולינה.

איך מתנדבים

תוכניות ההתנדבות שלנו

שבוע עבודה

שילוב עבודה חקלאית בעמק באופן חד-פעמי עם תוכן ערכי-חינוכי, היכרות עם אזור בית שאן והעמק ע"י סיורים והרצאות

התנדבות שבועית קבועה

שילוב עבודה חקלאית עם תוכן ערכי-חינוכי לקבוצות בתהליך מעמיק לאורך השנה. חיבור לבית שאן והעמק ע"י חיבור לאדמה ולאנשים.

"חיבורים בחקלאות זה... המקום הבית שלי ההתנדבות הכי משמעותית שהיתה לי "

בשביל להמשיך להפעיל את מערך המתנדבים
 אנו זקוקים לתרומות.

בעזרת התרומה שלכם החקלאים יוכלו להמשיך לצמוח!