תשובה

יום עיון לכיתות ז'-ח' בו דנים במושג התשובה, ובמשמעות שלו כלפינו בחיי היום יום.
יום העיון מורכב משתי יחידות.
מטרות יחידה א':
1. דיון בחשיבות העצירה בחיים, למען הסקת מסקנות והסתכלות קדימה.
2. דיון במשימה האישית של כל אחד להשתפר ממקומו וכיכולתו.
3. דיון במחויבותם האישית לשאוף להתקדם.
מטרות יחידה ב':
1. דיון ביכולת התלמידים לשנות את עצמם, ובכך שהעניין תלוי בהם בלבד.
2. דיון בכך שאי אפשר לשנות בבת אחת, אלא צריך לעשות זאת בשלבים ובהדרגתיות.
3. דיון בחשיבות כל צעד בתהליך בפני עצמו.

אולי יעניין אותך גם