כרכין המוקפות חומה מימות יהושע בן נון ערים המסופקות ודין בית שאן | הרב שלמה שושן

דילוג לתוכן