איכות הסביבה

תכנית המהווה חלק מהחינוך הסביבתי, שמטרתו לקדם קשר של קירבה לטבע ולנוף.התכנית עוסקת בתכנים שונים כגון: מחזור, בעלי חיים, מים, רעש, פסולת ועוד.כל מפגש מורכב

קרא עוד »