הרב בנימין סופר | ג' באלול – על דמותו של מרן הרב קוק זצ"ל