ליקוטי מוהר"ן – תורה כב' 15 | שמח בחלקו – המהות של העולם הזה | הרב עמיר כץ