סיפורי מעשיות – מעשה מבערגיר ועני 15 | הרב עמיר כץ