פורים | "אכן אתה אל מסתתר" – על הערך של נס נסתר | הרב בנימין סופר