אורות הסהנדרין

35.00

לקט פסקאות בנושא הסנהדרין והמשפט מתוך כתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
בתוספת מאמרים מאת רבני ישיבת ההסדר בית שאן
ליקט והוסיף הערות הרב אלישע ינון, עריכה: הרב שמואל קובוס

מהדורה ראשונה, הוצאת הספרים "פתחו של גן עדן" ישיבת בית שאן, תשע"ט

 

מהדורה ראשונה, הוצאת הספרים "פתחו של גן עדן" ישיבת בית שאן, ה'תשע"ט

דילוג לתוכן