פעילות לגיל הרך

פעילויות מותאמות לרמת הגיל הרך, סביב מעגל השנה, רכישת שפה, מיומנות נוספות ועוד